Oppdrett av Melanochromis interruptus


Som de fleste malawi, er den en munnruger. Hun ruger eggene i omlag 3 uker, etter dette er de helt på egenhånd.
ca 15-40 yngel pr kull

13 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2016

Vis oppdrett pr år:
2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.