Følgende arter er registrert i samme akvarium som Melanochromis interruptus

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Melanochromis interruptus er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Annonser med denne fisken
Tilfeldig bekjentskap
© Jørn Henning Flåten
Reklame for plussmedlemskap