Oppdrett av Pterophyllum scalare (Scalare)


Skalarer er enkle å få yngel av når de først har dannet par. Problemet er å finne et par av noenlunde samme størrelse(vanskelig å se forskjell på kjønn). Det kan virke som om maktbalansen kan bli noe forrykket hvis det er for stor forskjell på størrelsen.

Noen skalarepar greier egglegging og yngelpleie på første forsøk, men som oftest trenger et ungt par noen "testforsøk" før de lykkes.
Noen par(ofte kulturvariant) greier det aldri. De vil legge egg gang etter gang og ikke greie å passe på de eller spise opp egg eller yngel selv hver gang.

Eggene legges ofte på blader, akvarieglasset, pumpen eller annen glatt overflate. De vil alltid velge noe som er høyt oppe i akvariet. Mulig pga bedre oksygeninnhold i vannet der.

Etter at eggene er lagt, vil begge foreldrene ta del i vakthold og stell. De fjerner døde eller ubefruktede egg og vifter friskt vann over eggene. Etter ca tre dager utvikler eggene haler, da kaller vi de Wigglers. De henger fast til bladet i en seig limaktig tråd som de har festet på hodet. De spreller hele tiden med halene og foreldrene vil i denne tiden passe på at yngelen ikke kommer for langt ut på kanten av det de er festet til.
De vil plukke opp de som er på kanten og spytte de inn på trygg grunn igjen. Foreldrene vil også ofte flytte alle barna i denne perioden.
Etter noen dager er yngelen frittsvømmende. Foreldrene vil fortsette å hente barn på avveie i munnen og spytte de tilbake i flokken.
De er veldig gode foreldre og vil "gjete" barna rundt i akvariet, mens de små leter etter mat.

Etter at ynglene har klekket (etter 3-5 dager som regel, avhengig av temperaturen), så skal de fores med nyklekt artemia eller annet levendefor til yngel, alt annet blir ikke akseptert (tørrfor/flakfor blir ikke spist). De skal fores så ofte så mulig, gjerne 4-7 ganger om dagen de to-tre første ukene. Når de har blitt litt større (1,5-3 cm) kan de fores med små mygglarver og annet "voksenfor".

Se artikkel om oppdrett http://akvaforum.no/text.cfm?id=2033

150 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2020

Vis oppdrett pr år:
2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.