Oppdrett av Uaru amphiacanthoides (Uaru)


Mellom 100-300 egg legges ofte på et flatt underlag f.eks. på en stein eller rot. Avhengig av temperatur i akvariet klekkes eggene etter ca. 30-72 timer. De flyttes da til groper i nærheten. Etter 3-4 dager er yngelen frittsvømmende og vil nå beite på foreldrenes slimlag. Etter ytterligere et par tre dager kan man starte fôringen med nyklekket artemia. 2-4 uker gamle bør yngelen flyttes fra foreldrene pga. deres intensive beiting på foreldrenes slimlag.

3 oppdrett av denne arten registrert mellom 2009 og 2011

Vis oppdrett pr år:
2011 2010 2009
  Kommentarer
Ingen kommentarer.