Oppdrett av Carinotetraodon irrubesco (Rødøyet kulefisk)


Oppdrett i akvarium er dokumentert av Doi m.fl. (2014): https://link.springer.com/article/10.1007/s12562-014-0842-7.

  Kommentarer
Ingen kommentarer.