Dichotomyctere fluviatilis


© Johnny Jensen
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
 • Arothron dorsovittatus
 • Arothron simulans
 • Ceylon Puffer
 • Chelonodon fluviatilis
 • Crayracion fluviatilis
 • Tetraodon fluviatilis
 • Dichotomycterus rangoonensis
 • Dichotomycterus rangoonensis dorsovittatus
 • Tetraodon potamophilus
 • Tetrodon fluviatilis
 • Tetrodon nigroviridis
 • Tetrodon simulans
Engelsk:
 • Green pufferfish
  Bilder (2 stk)

Latinsk navn Dichotomyctere fluviatilis (Hamilton, 1822)
Orden/Familie Orden: Tetraodontiformes (Fastkjevete fisker)
Tetraodontidae (Kulefisker) Wikipedia
Livlig, men aggressiv fisk. Ungfiskene kan være relativt fredelige. Eldre fisker er kamplystne og aggressive mot artsfrender og andre fisker. Kan til nød holdes med like store fisker, men holdes aller best alene. Aktiv finnenapper. Hannen bedriver yngelpass. Arten går ofte løs på plantene.
Sand eller grus som bunnsubstrat. Tett beplantning langs sidene og bak i akvariet, men det må likevel være godt med svømmeplass. Gjemmesteder i form av stener, røtter eller terrakottapotter. Arten tåler ferskvann godt, men har det best i brakkvann. I rent saltvann dør fiskene. Effektiv filtrering er nødvendig for å ta unna avfallet fra denne grisete fisken.

I naturen finnes voksne eksemplar vanligvis i saktesvømmende elver, elvemunninger og de øverste delene av brakkvann. De beveger seg gjerne mellom ferskvann og brakkvann i munningen på disse elvene. I tillegg til muslinger, krepsdyr og lignende spiser også arten i vill tilstand vannplanter og detritus. Av og til kan den også forsyne seg med fiskeskjell og finner.

Fiskekjøttet av denne arten er ekstremt giftig å få i seg for både mennesker og dyr. Giftigheten forsvinner ikke engang etter koking. Pass derfor på at ikke andre dyr kan få tak i denne når den må fjernes etter eventuell død/avliving.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Dichotomyctere
Dichotomyctere er en slekt med små til mellomstore (5-20 cm lange) kulefiskarter som lever i Sør- og Sørøst-Asia. De er tilpasset et liv på vandring mellom ferskvann, brakkvann og saltvann. I akvariet har de enkelte artene ulike krav til saltinnhold i vannet. De er aktive og til dels aggressive. Som for de fleste andre arter av kulefisk, gjelder følgende: 1) De har "hud" i stedet for skjell, og er derfor spesielt sårbare overfor ammoniakk, nitritt og nitrat, samt kobber. God filtrering og store nok vannbytter ofte nok er viktig. Vær varsom mht. medisinering med kobberholdige medisiner. 2) De kan blåse seg opp med både vann og luft. Unngå å framprovosere at de blåser seg opp, og pass spesielt på at de ikke blåser seg opp over vann, som er potensielt farlig for fisken (ved flytting av kulefisk: fang og overfør i en kopp e.l. i stedet for håv, for sikkerhets skyld). 3) De er giftige. Sørg for at barn og husdyr ikke får tak i dem. 4) De har sterke tannplater, tilpasset et kosthold med mye skalldyr. De trenger hard kost for å slite ned tennene. Overgrodde tenner kan føre til at de ikke lenger klarer å ta til seg føde. 5) De har ofte innvollsorm, og det kan være lurt å behandle forbyggende mot dette.
Maks. størrelse 17 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Ikke kjent.
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Reker, fiskebiter, muslinger, meitemark, tubifex, vannlopper, snegler (minst 3xuke), mygglarver, og annet kjøttrikt for. Kan også ta litt salat og tablettfôr.
Oppdrett Legger 200 egg som er festet til en hard, flat nedsenket overflate på grunt vann. En av foreldrene, antagelig hannen, vokter eggene til de klekkes. Voksne har blitt observert mens ... Les mer
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 130 liter
Temperatur 24° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7.8 - 8.4
Hardhetsgrad på vann (GH) 10 - 20
Sist endret 07.06.22 kl 19:14 av Holger Lockertsen

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap