Oppdrett av Dichotomyctere fluviatilis


Legger 200 egg som er festet til en hard, flat nedsenket overflate på grunt vann. En av foreldrene, antagelig hannen, vokter eggene til de klekkes. Voksne har blitt observert mens de har passet på yngelstimer.

Oppdrett har forekommet i brakkvannsakvarium.

  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Rita Aspevik
Reklame for plussmedlemskap