Oppdrett av Poecilia sphenops (Molly, Black Molly)


black molly er en levendeføder, og føder levende unger. ved opptimale forhold, kan de føde opp til en gang i månden.

den er ganske lik guppyen når det gjelder oppdrett.

293 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2021

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2021

Ottodilla: Ble av seg selv har en hann med fire hunner sammen med Sverddragere .Flekket pansermalle og en etter hvert stor Ancistrus hann.Har også en annen hann. Stor den også. Kjøpte meg en liten hunn nylig håper jeg får til oppdrett etter hvert når hun vokser til. Les mer