Følgende arter er registrert i samme akvarium som Gasteropelecus sternicla (Vanlig øksefisk)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Gasteropelecus sternicla (Vanlig øksefisk) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Odd Meyer Løgevik
Reklame for plussmedlemskap