Oppdrett av Apistogramma cacatuoides (Kakadueciklide)


Disse lever i "harem" hvor hannen kan leke med flere hunner i samme periode. Eggene legges i huler hvor de klekker etter 2-3 døgn.

64 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2019

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2019

Pusur2401: 1 avlspar i 60 liter reol. Sumpfiltrering med Catappablader, ellers vanlig kranvann, gjør ingenting med vannet ellers Les mer