Oppdrett av Phenacogrammus interruptus (Kongotetra)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2008

Vis oppdrett pr år:
2008 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.