Følgende arter er registrert i samme akvarium som Otocinclus hoppei (Stripet otocinclus)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Otocinclus hoppei (Stripet otocinclus) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Trym Andreassen
Reklame for plussmedlemskap