Oppdrett av Thorichthys meeki (Ildbuk)


Hunnen legger opptil 300 egg på en flat, hard overflate, f.eks. en stein, hvor hannen vil følge etter henne for å befrukte eggene. Begge foreldrene deltar i yngelpleien der hannen vil stå vakt i området rundt eggene og jage bort eventuelle rovdyr, mens hunnen vifter med finnene over eggene for å holde eggene reine og forsynt med oksygenrikt vann. Etter to til tre dager klekkes eggene og det vil ta ytterligere 4 dager for yngelen å bli frittsvømmende. Begge foreldrene vil fortsette å vokte yngelen til de er i stand til å klare seg selv.

14 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2014

Vis oppdrett pr år:
2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.