Følgende arter er registrert i samme akvarium som Brochis splendens (Smaragd pansermalle, Grønn pansermalle, Seilfinnebrochis)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Brochis splendens (Smaragd pansermalle, Grønn pansermalle, Seilfinnebrochis) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Irene Nyrud
Reklame for plussmedlemskap