Oppdrett av Pseudomugil furcatus


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

4 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2011 2010 2008
  Kommentarer
Ingen kommentarer.