Oppdrett av Ameca splendens


Arten er lett å få yngel på. Føder levende yngel med "navlestreng" (trophotaenium) som yngelen kaster etter 2-3 dager. En stor hunn kan få opptil 30 yngel. Drektighetstid ca. 55-60 dager. Yngelen er inntil 2cm ved fødselen.

33 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2018

Vis oppdrett pr år:
2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.