Oppdrett av Pseudotropheus estherae (Rød Zebra)


Svært lettdrettet fisk. Graver tradisjonelle gytegroper, som fort kan velte en ustødig steinformasjon.
Hunnen bærer yngelen i munnen i omlag 3 uker.

Yngelen har liten sjangs til overlevelse i hovedkarret, med mindre det er svært mange gjemmesteder der. Fôres med knust flakfôr, flere ganger om dagen.
Ikke spesielt hurtigvoksende, de jeg drettet ble ca 4-5 cm etter ett 1/2 år med foring 4-8 ganger daglig.

118 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2019

Vis oppdrett pr år:
2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.