Oppdrett av Corydoras paleatus (Flekket pansermalle)


Corydoras paleatus er en av de lettere artene å drette, og derfor en fin nybegynnerfisk for de som ønsker å prøve seg på Corydoras-oppdrett. Dette er en art som kan legge svært mange egg pr kull. En god del andre Corydoras-arter legger kanskje bare noen ti-talls egg.

Eggene legges gjerne i store mengder på glasset. Man kan velge å la de være der de er for klekking, eller ta dem ut og klekke dem separat. Dersom eggene blir værende, bør andre fisk i karet flyttes (inkl foreldrene) da de ellers gjerne spiser både egg og yngel. Yngelen er sårbar når den klekkes, siden de har stor plommesekk og ligger mye urørlig de første par dagene.

Noen opplever at de voksne Corydorasene ikke rører egg og yngel, andre opplever at de spiser rubb og stubb. Det er umulig å forutsi, så om man ønsker å være på den sikre siden så må eggene beskyttes fra å bli spist. Sugemaller er spesielt begeistret for egg.

Flytter man eggene, gjøres dette enklest ved å ganske enkelt rulle dem av glasset med fingrene og løfte dem over i en egen klekke-tank. Klistre dem på siden i tanken ved å rulle dem forsiktig mot siden, da kleber de seg fast der. Pass på å ikke trykke for hardt, da sprekker egget. Klekketanken behøver ikke ha filtrering, men en luftestein er nødvendig for å sikre eggene oksygen.

Eggene er kun klebrige noen timer. Etter et døgn er de ikke klebrige lenger.

Klekketanken behøver ikke være stor, den kan bare romme noe få liter vann. En i plast er fint, da er det lett å rengjøre den. Noen bruker gjennomsiktige plast-tanker, andre en ren 2 liters boks det har vært iskrem i.

Eggene vil normalt mørkne litt i fargen, fra å være halvt gjennomsiktig hvitaktige som frostet glass, blir de gyldnere i fargen omtrent som kvae.
Egg som blir hvite som kritt og kompakte i fargen er ubefruktet eller dårlige, og bør fjernes etterhvert. Bruk en vanlig nål og spidd det dårlige egget, og fjern det på den måten.

Avhengig av temperatur bruker eggene fra 4 dager og opptil 8 dager på å klekke. Vanligvis tar det rundt fem dager. Temperatur avhenger av art, men 23-26° C er passe. Jo varmere vann, jo større risiko for at eggene mugner. Kjøligere vann minsker risikoen for mugg og sopp.
Man kan bruke kongler fra tre-slaget Svart-Or i vannet under klekking, det forebygger sopp og mugg. Torv også. Pass bare på at torven ikke gjør vannet altfor surt. Ta ut torven og bytt vann en dag før forventet klekking (etter tre-fire dager), slik at yngelen ikke klekkes i for surt vann.

Corydoras-yngel er veldig sårbare for alle endringer i vannverdier, også temperatur. Så lite som 2°C graders forskjell i temperatur kan sende dem i sjokk og drepe dem. Noen opplever også at de ikke tåler endring i vanndybden, siden dette forandrer trykket. Prøv derfor å holde både temperatur og dybde på vannet stabilt; når du bytter vann fylles det på vann med samme temperatur og opp til samme dybdenivå som før vannbyttet. Yngelen tåler dypt vann, men da må de være klekket i den dybden. Det er ikke nødvendig å ha bare noen få cm vann. Poenget er å ikke gjøre brå endringer etter klekking.

De to første dagene spiser ikke yngelen da de forbruker plommesekken sin. Det skal derfor ikke fòres noe, det bare forurenser. Etter to dager, kanskje den tredje dagen etter klekking, vil man se at plommesekken er borte og da kan man begynne forsiktig fòring.

Noen arter spiser alt og andre vil ikke ta annet enn levende fòr. Det beste er levende fòr, da dette er garantert noe alle tar og det som gir aller best vekst. Ikke noe tørrfòr kan måle seg med det.
Av levendefòr kan man gi mikroorm og/eller nyklekket artemia. Begge deler kan man enkelt ordne med hjemme.

Corydoras paleatus-yngel spiser villig det meste, men man bør forsøke å gi dem annet enn knust flakfòr for voksne fisk da dette er veldig næringsfattig. Man bør gi spesialfòr for yngel, og finhakket frossentfòr i små mengder.

Renhold er viktig for å sikre overlevelse. Skittent vann dreper mye yngel. Rengjør også boksen eller karet de er i, da det ellers lett danner seg et bakteriebelegg på bunnen.

Yngelen fòres to ganger om dagen, og før fòring fjerner man gamle matrester og skifter noe av vannet. Bytt gjerne halvparten eller mer. 80% vannbytte pr dag øker overlevelsesprosenten, bare du er meget nøye på at det nye vannet har samme temperatur og ph som det gamle.

85 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2017

Vis oppdrett pr år:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
werw
werw 0 Yngel inne i akvariefilteret
Filteret mitt stoppet i dag. Tok det ut for å rense det. Når jeg ånet opp for filtermassen skumgummi merket jeg noe som kilte meg på handa. Silte det skitne vannet gjennom en håv og to malleyngel, 1 cm lange dukket opp pluss en liten en på noen mm. De hadde tydeligvis greidd å overleve på møkka inne i filteret. De ble i dag sluppet ut i karet til de andre fiskene