Følgende arter er registrert i samme akvarium som Corydoras paleatus (Flekket pansermalle)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Corydoras paleatus (Flekket pansermalle) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller
Reklame for plussmedlemskap