Følgende arter er registrert i samme akvarium som Corydoras sterbai (Sterbas pansermalle)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Corydoras sterbai (Sterbas pansermalle) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Annonser med denne fisken
Tilfeldig bekjentskap
© Mona Opland
Reklame for plussmedlemskap