Følgende arter er registrert i samme akvarium som Corydoras aeneus (Metallpansermalle)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Corydoras aeneus (Metallpansermalle) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Mark Sabaj Pérez, ANSP & All Catfish Species Inventory
Reklame for plussmedlemskap