Følgende arter er registrert i samme akvarium som Ancistrus sp. ´oppdrettvariant´ (Ancistrus)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Ancistrus sp. ´oppdrettvariant´ (Ancistrus) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.